image
บริษัท คอสเมดิก โปร จำกัด
    เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการ
เกี่ยวกับเครื่องสำอางแบบครบขั้นตอน  ไม่ว่าจะเป็น..
  • ผลิตเครื่องสำอางดูแลสุขภาพผิวทุกชนิด 
  • การขึ้นทะเบียนอย. 
  • การนำเข้าวัตถุดิบหรือสารออกฤทธิ์ทางเครื่องสำอาง 
  • การคิดค้นสูตรเครื่องสำอาง
     ตลอดจนการคัดสรรและนำเข้าเครื่องสำอางสำเร็จรูปที่มีนวัตกรรมใหม่โดดเด่น
คุณภาพดีจากทุกประเทศทั่วโลก ภายใต้การดำเนินงานโดยนักเคมีและนักวิทยาศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางโดยเฉพาะ  ที่ผ่านประสบการณ์ในวงการเครื่องสำอาง
มามากกว่า 15 ปี  อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาโรงงานเครื่องสำอางมากมาย 

Cosmedict Pro  มาจาก  Cosmetics + Dictionary + Professional 
บริษัท คอสเมดิก โปร จำกัด  เปรียบเสมือนดิกชันนารีคอสเมติกส์เล่มใหญ่ 
ที่เตรียมข้อมูลสิ่งดีๆมากมายไว้สำหรับลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน  
สนใจสินค้าอยากหาอะไรเกี่ยวกับเครื่องสำอาง  ติดต่อเรา…    
" แหล่งที่ดีที่สุด  สำหรับทุกๆ อย่างที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง "
.............................................................................................................................................
Innovative  Cosmetic  Partner

     เราเชื่อว่า ไม่มีโรงงานใดโรงงานหนึ่ง  ที่จะชำนาญในผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางทุกๆ ด้านด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  และการเป็น
ที่ปรึกษาโรงงาน มากมาย  ทำให้เรามี partner ที่เป็นโรงงานผลิต
ที่ได้มาตรฐานหลากหลายโรงงาน ทั้งขนาดเล็กและใหญ่  
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืน

     จุดแข็งของเรา คือ ความหลากหลายทางสารสกัดจากทั่วทุกมุมโลก + 
ความหลากหลายของโรงงานที่มาพร้อมความเชี่ยวชาญพิเศษ 
พร้อมสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ  และผลักดันสู่ตลาดโลก

 " คอสเมดิกโปร คิดให้จบ... ครบทุกเรื่อง...  เครื่องสำอาง "     
 
Powered by MakeWebEasy.com